בקשה אישית מכל חברי הפורום

בקשה אישית מכל חברי הפורום

שכאשר אומרים השתא עבדא לשנה הבאה בני חורין. לכיוון על כל הולכי רכיל בתוכינו שיפסיקו להשמיץ ולקלקל כל חלקה טובה. בברכת פכ"ו.
 

שירו לו

New member
פסח כשר ושמח!

בעז"ה מאחרי פסח.אתחיל להיות שותף פעיל בפורום.עוד תשמעו עלי.
 
אני לא יכול להיות כאן,מאן דאמר...

כי יגידו שיש לי נגיעות אם אני יצטרף לבקשה הלגיטימית והברורה הזאת. אי לזאת אבקש שאני יהיה האחרון שעושים לו את זה... ועלי אתם יכולים להמשיך עד שימאס לכם...
 
למעלה