בקצור קבלו הוכחה שאלימות פשיעה טרור במגזר ישמעאל אינם קשורים בכלל לכבוש הציוני למתנחלים לשלטון וגם לא למשטרת ישראל .

למעלה