בצהרים יתקיים ברית לנכד האדמור

בצהרים יתקיים ברית לנכד האדמור

רבי יקותיאל אבוחצירא בן לבתו נכד משותף לכ``ק האדמור רבי יחיאל אבוחצירא סנדק כ``ק מרן האדמור רבי דוד חי אבוחצירא ובמעמד אלפי אי``ה נעדכן מהברית.אבי הבן הוא הרב ישראל אבוחצירא שליטא ידידי
 
למעלה