בפעם השנייה (הידועה לפחות): מטוס של אתיחד נוחת בנתב"ג

למעלה