בפינתנו השמאלן המטורלל של היום

pitzuk1

New member
בפינתנו השמאלן המטורלל של היום

ללא מילים

 
לצפות ממוכר קרח להכריז בקיץ חם על עמידות הסחורה שלו

מנוגד להגיון פנימי של כל בר דעת.
מעתה שקול כל פיפס שלה וחשוב עד כמה היא מסוגלת לשקר
כדי להוציא אייטם.
 
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
 
למעלה