בפולין תיגברו את האבטחה בנמלי התעופ

בפולין תיגברו את האבטחה בנמלי התעופ

בפולין תיגברו את האבטחה בנמלי התעופה ומעברי הגבול למניעת הברחת השלט שנגנב מאושוויץ
 
למעלה