בעקבות המצב בדרום הוארכה תקופת תשלום דמי האבטלה

cוורנה1

New member
בעקבות המצב בדרום הוארכה תקופת תשלום דמי האבטלה
מתוך אתר ביטוח לאומי:

הודעות לעיתונות - בעקבות המצב בדרום הוארכה תקופת תשלום דמי האבטלה

חדשות - הוארכה תקופת תשלום דמי האבטלה למובטלים תושבי הדרום עד גיל 45

"מובטלים תושבי הדרום בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים שמתפרסמת באתר רשות המסים), הזכאים לדמי אבטלה, שעדיין לא מלאו להם 45 שנים,יהיו זכאים לתוספת ימי אבטלה על תקופת הזכאות המרבית המגיעה להם, לפי הפירוט להלן:

גיל מספר "תלויים" (בת זוג וילדים) מספר ימי הזכאות הקודם מספר ימי הזכאות החדש

חייל משוחרר 0 - 2 70 95
עד 25 0 - 2 50 75
25 - 28 0 - 2 67 92
28 - 35 0 - 2 100 125
35 – 45 0 - 2 138 148
20 – 35 3 138 148

תוספת ימי האבטלה תינתן למי שהוא אחד מאלה:
מי שהחל להיות מובטל בחודש יולי או אוגוסט 2014
מי שהחל להיות מובטל לפני חודש יולי 2014, היה מובטל בחודש יולי או אוגוסט 2014, ועדיין לא חלפה שנה מתחילת תקופת האבטלה שלו.
מי שכבר קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא התקופה המרבית הקבועה לגביו בחוק, ונותר עדיין מחוסר עבודה בחודשים יולי או אוגוסט 2014, והתייצב בלשכת שירות התעסוקה.

חשוב !
כדי להיות זכאי לתוספת ימי האבטלה, עליך להתייצב בלשכת שירות התעסוקה במהלך חודש אוגוסט 2014. אם לא תתייצב בלשכת שירות התעסוקה במהלך חודש אוגוסט 2014, לא תוכל להיות זכאי לתוספת הימים."
http://www.btl.gov.il/about/news/Pages/tosefetAvtala.aspx
 
למעלה