בעניין פלמחים

אכן נקווה לטוב...

וכדאי להוסיף תגובה למאמר בידיעות אחרונות לחזק את ידי הנאבקים לשמר בארץ הזאת המעט שנותר מטבע נופי בראשית והשטחים הפתוחים !
 
אולי יש תקווה לחוף פלמחים

ועדת הפנים: להחזיר את הגלגל לאחור בפלמחים התוכנית להקמת כפר נופש בחוף פלחמים אושרה לפני שנים, עוד לפני שחוק שמירת הסביבה החופית נכנס לתוקף. ועדת הפנים והגנת הסביבה, שדנה בנושא, דרשה ממוסדות התיכנון לבחון האם ניתן בכל זאת לבטל את התוכנית או לשנותה בהתאם לנסיבות ולנורמות החדשות שנקבעו. היזמים: בית המשפט לא יכול להתעלם מהאישור שניתן לנו.
 
למעלה