בעל הבית בדמי מפתח דורש שאראה את הדירה לקונים

הדרה טל

New member
בעל הבית בדמי מפתח דורש שאראה את הדירה לקונים

אני מתגוררת בדירה בדמי מפתח קרוב ל 30 שנה. במהלך השנים החליפה הדירה שלושה בעלים, וכל זה התרחש בידיעתי אך מבלי לערב אותי. כעת מבקש בעל הבית הנוכחי למכור את הדירה, ורוצה שאפתח ואראה אותה לרוכשים פוטנציאלים.
הסברתי לו שאני דיירת מוגנת בדירה, אין לי חלק במכירה, ואיני מעוניינת שאנשים זרים יכנסו לביתי. כן הסכמתי שייראה אותה למתווך מטעמו, ואף הסכמתי שיצלם את פנים הדירה. בעל הבית הסכים, אך כעת חזר בו ושוב דורש שאראה את הדירה.
האם חובתי כדיירת מוגנת בדירה, ששילמה עבור הזכות לגור בדירה כל חיי, לפתוח ולהראות אותה?
 
למעלה