בעלי התקבל לשיקגו!!!!!!!!!!!!!!!!!!

גם לנו יש פיספוס כזה. יכולתי להיות

אזרח אמריקני ממש כמו אחותי הגדולה אם ההורים שלי היו דוחים את חזרתם לארץ בכמה חודשים והייתי נולד כאן. אמי חזרה לארץ כשהייתה בהריון.
 
למעלה