בעיתון ישראל היום, כתבה במדור טלוויזיה, הכל בפרצוף, הכתב כות

בעיתון ישראל היום, כתבה במדור טלוויזיה, הכל בפרצוף, הכתב כות

הכתב בצורה מאוד אובייקטיבית, צריך להכניס את זה, לפורום
 
למעלה