בעיית עברית... (כמובן)

aasddsa

New member
בעיית עברית... (כמובן)

שלום, באתר שלי הוספתי טופס שליחת מייל (המשתמשת בASPEmail) הבעייה היא - כשאני שולח דרך הטופס בPOST, כל השדות מועברות בעברית טובה פרט לגוף ההודעה (textarae) שהיא מתקבלת כג'יבריש... האם הבעיה הזאת ידוע ויש לה פתרון?
 

aasddsa

New member
הנה

Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "my.smtp" Mail.FromName = Request("FromName") Mail.AddAddress "[email protected]" Mail.Subject = Request("Subject") Mail.Charset = "Windows-1255" Mail.Body = Request("Body") strErr = "" bSuccess = False On Error Resume Next ' catch errors Mail.Send ' send message If Err <> 0 Then ' error occurred strErr = Err.Description Response.Write strErr else bSuccess = True Response.Write "GOOD" End If​
 

aasddsa

New member
זה היה

בגלל הsmtp server כי כשניסיתי אחד אחר זה פעל, בנוסף כשהוספתי <%@ Language=VBScript Codepage=1255%> זה פעל גם בsmtp השני..
 
למעלה