בעיות ב 012?

flounder

New member
בעיות ב 012?

מישהו מוכן לבדוק? ערוצי זהב-012, 750 18/01/2003 16:15 [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 723ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 591ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 593ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 593ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 590ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 612ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 615ms [קווי זהב 012] Average ping to Sdns.goldenlines.net.il at 616ms
 

dov98

New member
18/1 שרשור מהירות

תבל+012 750 18/01/2003 16:22 [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 14ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 13ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 12ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 14ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 12ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 14ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 11ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 14ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 12ms [קווי זהב 012] Ping to Sdns.goldenlines.net.il at 13ms [קווי זהב 012] Average ping to Sdns.goldenlines.net.il at 12ms [קווי זהב 012] File "http://212.199.42.11/Goldenlines.zip" at 98 KB/Sec [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 63 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 70 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 94 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 86 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 97 KB/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 96 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 77 KB/Sec לא נראה לי שיש בעיה אצל 012 , בדוק בftp.gc
 

emper0r

New member
ברק adsl 750

[ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 24ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 24ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 21ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 22ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 25ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 28ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 27ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 21ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 21ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 21ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 26ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 36ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 25ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 24ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 21ms [ברק 013] Average ping to ns.barak.net.il at 24ms [ברק 013] File "http://tucows.inter.net.il/files/VSC601AD.exe" at 96 KB/Sec [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 66 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 70 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 57 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 71 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 90 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 66 KB/Sec
 

nzolotov

New member
Actcom במהירות 750

18/01/2003 19:54 [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 29ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 25ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 25ms [Bezeq] Average ping to 192.168.97.12 at 26ms [Bezeq] File "http://192.168.97.12/wownew/shared/nRand.asp?r=456" at 100 KB/Sec [אקטקום] Ping to ns1.actcom.net.il at 32ms [אקטקום] Ping to ns1.actcom.net.il at 31ms [אקטקום] Ping to ns1.actcom.net.il at 32ms [אקטקום] Average ping to ns1.actcom.net.il at 31ms [אקטקום] File "ftp://192.114.47.113/adslcheck.tar.gz" at 100 KB/Sec [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 15 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 18 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 16 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 21 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 0 Bytes/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 37 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 15 KB/Sec
 
ברק+תבל 750

18/01/2003 20:14 [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 10ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 44ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 13ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 10ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 10ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 25ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 10ms [ברק 013] Average ping to ns.barak.net.il at 15ms [ברק 013] File "http://support.barak.net.il/downloads/n6setup.EXE" at 99 KB/Sec [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 85 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 89 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 93 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec
 

noseman

New member
תבל + בב"ל 750 ../images/Emo118.gif../images/Emo41.gif

18/01/2003 17:37 [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 23ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 14ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 16ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 21ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 14ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 21ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 18ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 25ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 20ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 19ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 13ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 47ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 28ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 22ms [בזק בינלאומי] Ping to www.bezeqint.net at 9ms [בזק בינלאומי] Average ping to www.bezeqint.net at 20ms [בזק בינלאומי] File "http://adsltest.bezeqint.net/small.zip" at 99 KB/Sec [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 90 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 92 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 98 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 95 KB/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 92 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 93 KB/Sec
 

rbox

New member
ברק 0.5

18/01/2003 18:53 [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 48 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 50 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 53 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 51 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 66 KB/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 64 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 52 KB/Sec הם מתחילים איתי רע, לפני כמה חודשים הייתי בברק והתוצאות היו הרבה יותר טובות, כבר 3 ימים זה ככה....
 

dov98

New member
כדאי שתשים כאן בדיקה

לWOW : פינג וTRACE , נראה....
 

rbox

New member
לא הסיפור כאן הוא לא בזק

18/01/2003 19:08 [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 21ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 22ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 21ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 22ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 21ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 22ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 22ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 21ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 22ms [Bezeq] Ping to 192.168.97.12 at 22ms [Bezeq] Average ping to 192.168.97.12 at 21ms [Bezeq] File "http://192.168.97.12/wownew/shared/nRand.asp?r=456" at 68 KB/Sec גם פינג ידני ל013 בסדר 23ms זה בעיקר התקשורת שלהם לצפון אמריקה.
 

dov98

New member
אם כך, אז כולם כאלה

ואין כוכבים
רק כוכבים בינוניים ומטה.
 

rbox

New member
Allow me to disagree

אני חייב לומר כי ב 012 היו לי תוצאות מצויינות מתיד, למעט כשל ב login שיש להם אחת לשבוע בערך. הסיבה היחידה שעזבתע היא סיום חצי שנת המחיר המוזל. האבסורד הוא כי כעט הם מוכנים להציע תנאים טובים יותר כמתחבר חדש. ומכיבן שאנו אנשים חכמים
המודם שלנו ואיננו חייבים דבר לאיש...
 

dov98

New member
למה לך להתווכח עם מספרים?

לך כאן חודש אחורה ותראה: מבחינתי ובשפה עדינה אומר: זה טרפה וזה נבלה.
 

iddqd

New member
ברק 750+מת"ב

18/01/2003 19:18 [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 24ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 10ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 12ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 23ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 41ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 10ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 15ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 12ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 27ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 15ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 12ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 51ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Ping to ns.barak.net.il at 11ms [ברק 013] Average ping to ns.barak.net.il at 17ms [ברק 013] File "http://support.barak.net.il/downloads/n6setup.EXE" at 94 KB/Sec [~DebianUS] File "ftp.us.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 90 KB/Sec [~DebianCA] File "ftp.ca.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianDE] File "ftp.de.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec [~DebianUK] File "ftp.uk.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 90 KB/Sec [~DebianFR] File "ftp.fr.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 86 KB/Sec [~DebianIT] File "ftp.it.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 82 KB/Sec [~DebianNL] File "ftp.nl.debian.org/debian/ls-lR.gz" at 91 KB/Sec
 

emper0r

New member
אני לא יודע איך אתה מגיע למהירויות

כאלו לי יש בעיה כבר יומים
אולי זה בגלל העומס בשישי שבת טוב נבדוק ביום א´
 
למעלה