בעיה קטנה עם גודל

Beigelman

New member
בעיה קטנה עם גודל

היי... אני בונה איזה פרויקט עם כמה אנשים... אני לא ארחיב אבל בתכלס זה משהו שאמור להגיע לנסא וכל מני תוכניות בטלוויזיה.... קיצר אני צריך שהחלון יהיה על מסך מלא... עכשיו כשאני מגדיל את החלון יש עוד הת שורת ההתחל למטה וזה מפריע... אני צריך לעלות גם עליה... יש למישהו מושג איך עושים את זה?
 

בסג

New member
מתוך API-Guide 3.7

השורות המודגשות הן החשובות יותר. פירוט על אופן הפעולה והפרמטרים בAPI-Guide.
Const HWND_TOPMOST = -1 Const HWND_NOTOPMOST = -2 Const SWP_NOSIZE = &H1 Const SWP_NOMOVE = &H2 Const SWP_NOACTIVATE = &H10 Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) Private Sub Form_Activate() 'KPD-Team 1998 'URL: http://www.allapi.net/ 'E-Mail: [email protected] 'Set the window position to topmost SetWindowPos Me.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE End Sub​
 
למעלה