בעיה בהרצת פרוייקט...

alexparks

New member
בעיה בהרצת פרוייקט...

בעבר הייתה מותקנת על המחשב שלי גרסת בטא של VB (working model), לאחר שהסרתי אותה והתקנתי את הגרסה המלאה - הפרוייקט שלי לא עולה... ברגע שאני לוחץ על אחד הטפסים, מוצגת הודעת שגיאה וה VB נסגר! אותה בעיה לגבי דו"חות (אך data enviroment עולה) מוצג גם קובץ log עם ההערות הבאת:
Line 18: Class MSHierarchicalFlexGridLib.MSHFlexGrid of control HFG was not a loaded control class. Line 68: Class ComctlLib.StatusBar of control stbGenList was not a loaded control class.​
מישהו יכול לעזור? זה ממש דחוף.. אני צריך לסיים את הפרוייקט. בבי"ס הכל עולה כמו שצריך... הבעיה היא כנראה בהתקנה על המחשב שלי. מה אפשר לעשות?
 

מס1

New member
נסה להתקין אותה שוב

ואם אין לך תריץ את התכנית בדיבגר ונסה למצוא איזה מחלקות חסרות לך
 

מס1

New member
ובאדיבות MSDN

INFO: Remove Information About Unused ActiveX Controls -------------------------------------------------------------------------------- The information in this article applies to: Microsoft Visual Basic Learning, Professional, and Enterprise Editions for Windows, version 6.0 -------------------------------------------------------------------------------- SUMMARY Visual Basic 6.0 offers a new option for projects: "Remove information about unused ActiveX Controls." This article discusses how to use this option. MORE INFORMATION The Make tab under the Project Properties menu has the following option: "Remove information about unused ActiveX Controls" If this option is selected, any ActiveX controls that have been referenced but not sited within the project will not have their license information included in the final compiled executable. Visual Basic allows ActiveX controls to be dynamically loaded at run-time. This feature raises concerns about being able to load/use controls which a program legally should not be able to use. Visual Basic has two ways of using an ActiveX control legally: Include the ActiveX control license within the compiled executable. Load the license for an ActiveX control during run-time before loading the actual control. Both ways ensure that the license for the control is checked (either during development or during run-time) prior to the control being used. A license that is included in a compiled executable will be part of the Licenses collection object. In order to add controls dynamically without concern about the License collection object, make sure that the "Remove information about unused ActiveX Controls" option is deselected. Adding an ActiveX Control During Run-time That Requires a License The following sample shows how to reference a control in Visual Basic and add it dynamically during run-time without having to use the Licenses collection object: Create a new Standard EXE project in Visual Basic. Form1 is created by default. Select Components from the Project menu and select "Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 (OLEDB)." Add a CommandButton (Command1) to Form1. Add the following code to Form1: Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim ctlTest As VBControlExtender ' add a control dynamically to this form Set ctlTest = Form1.Controls.Add _ ("MSHierarchicalFlexGridLib.MSHFlexgrid","ctlTestControl") ' position and show the form ctlTest.Move 100, (Command1.Top + Command1.Height) + 100 ctlTest.Visible = True End Sub Private Sub Form_Load() ' move the command1 button to the corner for appearance. Command1.Move 100, 100 End Sub Compile the Project (Project1.Exe). Run the compiled Project. Click the "Command1" button. The following error will appear: Run-time Error "731" "In order to use "MSHierarchicalFlexGridLib.MSHFlexgrid", you must specify a license string for the control. Use Licenses.Add to add the license string to the Licenses collection." Although "Microsoft Hierarchical Flexgrid Control 6.0 (OLEDB)" is referenced within the project, the License information for the controls were removed because none of the controls were sited on any forms. Running within the IDE would result in run-time error "50153." In the design environment, select Project1 Properties from the Project menu, then the "Make" tab on the Project1 Properties dialog. Make sure that the "remove information about unused ActiveX controls" option is not selected. Make the project again. Run the compiled project. Click the "Command1" button. This time the Hierarchical Flexgrid Control will be instantiated and will be sited on the form.​
 

alexparks

New member
....

זה פתר לי חלק מהבעיה... ה VB עדיין קורס כשאני לוחץ על אחד הטפסים... וכשאני לוחץ על debug לא מופיע כלום.. ה vb פשוט נסגר... :(
 

מס1

New member
אתה יכול להעלות את הפרוייקט

ב ZIP או RAR וננסה לבדוק מה קורה? או תסמן בקוד break point במקומות שונים ותנסה להריץ את התוכנה
 

alexparks

New member
כמו שאמרתי..

הבעיה היא לא בפרוייקט... אלא בהתקנה של VB.... הפרוייקט עובד מצויין על מחשבים אחרים...
 

מס1

New member
בהודעת השגיאה המקורית

לא ראיתי שצויין איזה מחלקה חסרה רק מצויין שהיא לא נמצאת בספרית הפרוייקט צריך לבדוק ולראות אם חסרים קבצי DLL ואו OCX בספרית ה VB ושנמצאים במחשב אחר שעליו התוכנה עובדת
 
למעלה