בעזה יזדקקו למכונת הנשמה ?

צדוק 30

New member
בעזה יזדקקו למכונת הנשמה ?


יש רק פתרון אחד ועל ישראל לעמוד על שלה והפעם בלי בג''צ ובלי בצלם[ יצחק רבין]

 
למעלה