בנק הפועלים משקיעים בסלקום

בנק הפועלים משקיעים בסלקום

אחרת אין הסבר לקריסת המערכת הגלישה של סלקום., מ4 לפנות בוקר ועד עכשיו לא היה שייך להיתחבר לנט.. מסלקום נמסר שזה בעיה כללית
 
למעלה