בני ברק: ראש העיר יוצא לארה"ב לנאום

בני ברק: ראש העיר יוצא לארה"ב לנאום

בני ברק: ראש העיר יוצא לארה"ב לנאום בקונוונשן היוקרתי של אגו"י. שר הרווחה בוז`י הרצוג מבקר באגף הרווחה בעירייה עם רה"ע וסגנו !
 
למעלה