בני אדם

בני אדם

אנחנו צריכים מישהו שיתחלק בכאב אנחנו צריכים מישהו שיכסה בשבילנו על הטעות צריכים מישהו שידחוף את כולם שצפוף צריכים שמישהו את האגו ילטף רק אחרי הלילה קח כסף תסע לים האושר הגיע ...לך חפש אותי שם צריכים מישהו שיאמר : `` אה חכם , אתה צודק ...`` ``איזה יפה `` צריכים מישהו שיחזיק את היד שעוברים כביש חדש תעזוב לי את היד אתה מיותר למדתי כבר את כללי המשחק קח כסף תסע ...לים חפש אותי שם ...
 
למעלה