בניית הקו לירושליים-פגיעה בסביבה

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה