בניגוד לאל יגון. שאר השופטים והשופטות משבחים כיסוי הראש

למעלה