בנושא טופס ההרשמה

בנושא טופס ההרשמה

במקרה ואינני יודעת עדיין מה והיכן ארצה ללמוד, יהיה נכון לבקש שישלחו את ציוני לכל מוסדות הלימוד המצוינים בטופס?
 
למעלה