בן שנה ו 9 אנחנו בכללית

schlomitsmile

Member
מנהל
אז לכאורה הוא אמור לקבל תור תוך 4 חודשים
http://www.clalit.co.il/he/info/cla...-_the_guide_to_your_full_right.aspx#shlavalef
&nbsp
"זמן ההמתנה ממועד מסירת הטפסים המלאים ועד תחילתה של תוכנית הטיפולים
הוא שלושה חודשים לילד עד גיל שנה וארבעה חודשים לילד מעל גיל שנה...
המתנה של יותר מ־4 חודשים לתור לתחילת התהליך הטיפולי (גיל שנה עד גיל 9) מאפשרת פנייה לגורם חוץ וקבלת החזר כספי עד גובה התעריף של משרד הבריאות. במקרה כזה יש למלא טופס בקשה להחזר כספי ולשלוח את הטופס לאישור הגורם האחראי להתפתחות הילד במחוז."
אתה יכול לפנות לפניות הציבור של המחוז שלכם בעניין-
http://www.clalit.co.il/he/info/Pages/ombdsman.aspx#v2
&nbsp
או לקבל החזר על אבחון פרטי (אם יש לכם מושלם) כפי שנכתב למעלה
http://www.clalit.co.il/he/info/clalit4you/Documents/טופס קבלת החזר.pdf
&nbsp
 
למעלה