במקום לקטר...

במקום לקטר...../images/Emo43.gif../images/Emo104.gif

פניה זו מיועדת לאוכלוסיה מגיל 55 ומעלה , אנשים שמעונינים להשתתף בהתנדבות בתהליכי העצמה של האוכלוסיה החלשה בתחומים הכוללים פעילות קהילתית,הדרכת קבוצות בנושאים הקשורים בחיי האזרחות שלנו או סיוע בטיפול בפניות.כל מתנדב עובר הכשרה ואינו צריך להציג כישורי פתיחה כל שהם פרט לרצון לקבל על עצמו מחויבות לבוא בקביעות פעם בשבוע או יותר ורצון לסייע לאחרים. ניתן לפנות לליאורה במייל הבא : [email protected]
 
למעלה