במצב של הפסקת מסחר קצובה

מצב
הנושא נעול.
במצב של הפסקת מסחר קצובה

במצב של הפסקת מסחר קצובה
בעיקבות הודעת החברה כאשר המסחר חוזר זה מתחיל משער הבסיס או מהיכן שהוא הגיע לפני ההפסקה הקצובה?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה