במסגרת עבודות מהיר לעיר בכפר סבא

במסגרת עבודות מהיר לעיר בכפר סבא

מנצלים את התקופה של קורונה ותנועה דלילה בעיר, מאיצים בעבודות במקטע המזרחי בין צומת G לשכונת אלי כהן, סלילת כביש חדש ומברכות ושבילים לאופניים ובהמשך נתיבי אוטובוסים בשדרה אמצעית.
ואחרי זה מתקדמים יותר לכיוון מערב.
 
למעלה