במסגרת הפינה "שירים של תמצית הדור ובלי צרחות שבר" ובכן...

למעלה