במי לבחור: בצעיר של של שרון או בבחי

במי לבחור: בצעיר של של שרון או בבחי

בבחירה של שרון? קיבלתי פליירים משני מתמודדים: אחד קורא לעצמו הצעיר של שרון והשני הבחירה של שרון. חשבתי לעצמי: מי מהם דובר אמת נוכח העובדה שרק אחד מהם יוכל להיכנס לכנסת? ובכלל- האם שרון לא חש מבוכה נוכח העובדה שכל מיני חדלי אישים משתמשים בשמו למטרותיהם האישיות?
 
למעלה