במהלך פעולות ניקוי החמץ, מצאתי 3 שתילי עצים שנזרקו.

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
במהלך פעולות ניקוי החמץ, מצאתי 3 שתילי עצים שנזרקו.
שניים מהם החלו ללבלב, והלבלוב נפגע, לאחר שגם גושי המצע שלהם התפוררו.
עץ אחד, שהיה בחמרה, ורק מחצית הגוש שלו נשמרה, חי ומלבלב. עדיין לא הצלחתי
לזהות מהו. ניחוש? יתכן שאלביציה וורודה. כשהעלים יתפתחו קצת יותר, אוכל לקבוע
ביתר וודאות.
השני, כליל חורש לבן. היו עליו כבר פרחים שקמלו וזיהיתי. אלא שהעלים שלו,
שכבר היו מצ'וקמקים, קמלו לאחר השתילה. דווקא הגוש שלו השתמר בצורה
הטובה ביותר, כי היה מצע עציצים, אבל המצע כבר היה די יבש... כולי תקווה שהוא
עדיין חי וילבלב מחדש.
העץ השלישי היה ללא גוש בכלל וללא עלים. הוא עדיין היה רדום.
שורשיו לא נראו "משהו", אבל גירוד של קליפת הגזע הוכיחה שהוא עדיין ירוק וחי.
אותו שתלתי בשלב זה בדלי, ואם (ולאחר) שילבלב, נראה במה המדובר. לא ילבלב?
אז,, משלושה ייצאו שניים או אחד... אני בכל מקרה קצת סקרן...
ואני, יש בי מעין תקווה, שכל המציל עץ מכליה, כאילו הציל יער...
 

אבי519

New member
בגינה שלי יש הרבה צמחים שנזרקו .
 
למעלה