"במגרש הרוסים מפרים את הזכות לקיום מצוות"

נוד-ניק

New member
"במגרש הרוסים מפרים את הזכות לקיום מצוות"

"במגרש הרוסים מפרים את הזכות לקיום מצוות" דו"ח שפירסמה היום הסניגוריה הציבורית בנושא תנאי מעצר ומאסר, מתייחס גם להפרת מצוות דת במתקני מעצר של המשטרה, כשבדו"ח עוסקים במתקן המעצר "מגרש הרוסים" בירושלים, שם מפרים ברגל גסה את זכויות העציר לקיום מצוות דת. לוי אשכנזי י"ח בסיוון התשס"ז : הסנגוריה הציבורית פרסמה היום דו"ח תנאי מעצר ומאסר לשנת 2006 , לאחר ביקורת שערכו אנשי הסנגוריה באשר לתנאי המעצר והמאסר ושמירת זכויות העצורים והאסירים ב-29 מתקני מעצר של משטרת ישראל, 7 בתי סוהר, ו-9 מתקני מעצר בבתי משפט. מהדו"ח בן 77 העמודים ישנו סעיף שלם המדבר על הפרת הזכות לקיום מצוות דת בבית המעצר מגרש הרוסים. מהנכתב באותו סעיף נראה כי בבית המעצר "מגרש הרוסים" שבירושלים, לא נעשתה חשיבה מערכתית מספקת בעניין הבטחת חופש הדת של העצורים. על פי הנכתב: "תקנה 14 לתקנות המעצרים קובעת כי לעצור מוקנית זכות לקיים את מצוות דתו. הזכות לחופש דת אף פורשה בפסיקה כנכללת הזכות החוקתית לכבוד האדם". מהמסקנה שעולה בדו"ח נראה כי הייתה קיימת פגיעה בחופש הדת של עצורים יהודים. לפי הנכתב: "עצורים יהודים התלוננו על מגבלות בקיום התפילה בבית הכנסת. העצורים טענו ששעות היציאה והחזרה אל ומבית הכנסת אינן קבועות - לעיתים יכול עצור להישאר מספר שעות בבית הכנסת, ופעמים אחרות מוקצב לו פרק זמן קצר ביותר לתפילה. העצורים מסרו עוד כי אין שירותים בסמוך לבית הכנסת וכי השוטרים מונעים ממי שמבקש להשתמש בשירותים בתאו מלחזור אל בית הכנסת, ובכך נשללת זכותו להשלים את התפילה". מפקד המתקן מסר למקרים כי על פי הנחייתו יש לאפשר את חזרתם של המתפללים לבית הכנסת, וכי יבדוק את ביצוע ההנחיות בשטח. כמו כן עולה בעיה נוספת בדו"ח לפיה, עצורים המוחזקים בתאים שונים מוצאים לתפילה בשעות שונות מה שמונע את האפשרות לקיים תפילה במניין. פגיעה נוספת מתרחשת באשר לעצורי ימים, המצויים בשלב החקירה, אשר נמנעת יציאתם לבית הכנסת עקב הצורך בבידודם לצרכי החקירה. העצורים נאלצים להתפלל בחדר שבו קיימת צחנה קשה, ונוכח האיסור ההלכתי להתפלל במקום שיש בו ריחות הנודפים מהשירותים, ייתכן שישנם עצורים שנמנעת מהם זכות התפילה כליל. כמו כן, העצורים מתפללים כאשר סביבם אנשים אחרים באופן שמקשה על ריכוז בתפילה. תלונה נוספת שנכתבה בדו"ח, היא תלונתם של עצורים ששהו במעצר בחגים, כשהתלוננו על כך שאין במתקן המעצר מחזורים בבית הכנסת. ‏ לדעת נט
 
למעלה