בלי לפגוע בשרשור החידה עם התמונות - התקילו אותי מנסה כוחי

בלי לפגוע בשרשור החידה עם התמונות - התקילו אותי מנסה כוחי

אין לי תשובה ולכן פונה אליכם המומחים..
באיזה שיר מדובר?

 
למעלה