בלאישה

עמוס אוזר

Well-known member
בבקשה:
1 - ד-מש"ק-אי
אין 4 נך. 4 זן: יש-רש - מושב בכביש בין רמלה לרחובות. 5 נך: שור-וק'. האות ו' במילה לוב מנוקדת בשורוק
 
למעלה