"בכשרות ובתמימות כראוי"

פראזניק

New member
"בכשרות ובתמימות כראוי"

ועוד תורה קטנה ופירושה: אומר רבי נחמן: מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי, על ידי זה זוכה שיעלה לגדלה לסוף ימיו, וכל מה שנחשב לגדלה באותו הדור, הוא עולה לגדלה זו, כגון בדור הזה שעקר הגדלה והכבוד הוא כשמחזיקין אותו לצדיק מפרסם, אזי זוכה שיתקבל בסוף ימיו למפרסם גדול, אף שבאמת אינו כן, רק שהוא איש כשר פשוט, ונותנין לו ששכרו קדם שיוצא מן העולם ואחרכך וכו´: "ואח"כ וכו´" תורה שבע"פ בברסלב אומרת: "ואח"כ טורדין אותו מן העולם". רבי לוי יצחק בנדר הקשה על תורה זו, "מדוע טורדין אותו מן העולם? הרי רבינו אומר בפירוש "מי ששימש ברבנות בכשרות ובתמימות כראוי"?" ומתרץ: בהמשך התורה, אומר רבינו, שנותנים לו פרסום יותר ממה שהוא "אף שבאמת אינו כן", וזהו הסניון, אם יסכים לקבל את הפרסום, הרי שנכשל וטורדים אותו מהעולם, אבל, אם עמד גם בנסיון זה, וחה את ה"פרסום של שקר" שניסו לפרסמו, אזי אין קץ לשכרו!!! יה"ר שנזכה לברוח מפרסום של שקר כל ימינו, לפרסם רק את בוראינו ולהרבות כבודו בעמים!!! אכי"ר (נכתב לראשונה בפורום "דת ויהדות" בספידי)
 
למעלה