בכפר שוויכה המחבלים לא פוחדים מ'חיילי השוקולד' של איזנפוץ

בכפר שוויכה המחבלים לא פוחדים מ'חיילי השוקולד' של איזנפוץ

ושל הנוכל-שקרן ליברמניהו.

בפנים גלויות וללא מורא הם מתקרבים לטווח 0 לג'יפים-דמיקולו של חיילי איזנפוץ ומשליכים לעברם בקת"בים.

הם יודעים שאף חייל לא יירה בהם כי זה נגד ה'ערכים' של חונטת הדגנרלים והמספריים.

תמונה = יותר מ-1000 מילים:

http://rotter.net/forum/scoops1/504883.shtml?utm_source=rotter.net&utm_medium=mivzakside
 
למעלה