בית משפט שלום בחיפה: לפקחי המטרונית אין סמכות לדרוש הזדהות

מצב
הנושא נעול.

נתנאל531

Well-known member
בית משפט שלום בחיפה: לפקחי המטרונית אין סמכות לדרוש הזדהות

בית משפט שלום בחיפה: לפקחי המטרונית אין סמכות לדרוש הזדהות
בעקבות תקרית שבה צעיר (ממוצא אתיופי כנראה, לפי השם) סירב להזדהות בפני פקח מטרונית (אחר כך גם תקף / הואשם בתקיפת שוטר), ומשטרה ביקשה הארכת מעצר של 5 ימים (!), פסק השופט אהרון שדה שלפקחים כלל אין סמכות לדרוש הזדהות, וגם שחרר את הצעיר ללא תנאי.
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=180691
 

אוהד1110

New member
אז מה זה אומר על קווים אחרים ועל הרק"ל בירושלים ?

בית משפט שלום בחיפה: לפקחי המטרונית אין סמכות לדרוש הזדהות
בעקבות תקרית שבה צעיר (ממוצא אתיופי כנראה, לפי השם) סירב להזדהות בפני פקח מטרונית (אחר כך גם תקף / הואשם בתקיפת שוטר), ומשטרה ביקשה הארכת מעצר של 5 ימים (!), פסק השופט אהרון שדה שלפקחים כלל אין סמכות לדרוש הזדהות, וגם שחרר את הצעיר ללא תנאי.
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=180691
אז מה זה אומר על קווים אחרים ועל הרק"ל בירושלים ?
 
שמת לב לתאריך?

בית משפט שלום בחיפה: לפקחי המטרונית אין סמכות לדרוש הזדהות
בעקבות תקרית שבה צעיר (ממוצא אתיופי כנראה, לפי השם) סירב להזדהות בפני פקח מטרונית (אחר כך גם תקף / הואשם בתקיפת שוטר), ומשטרה ביקשה הארכת מעצר של 5 ימים (!), פסק השופט אהרון שדה שלפקחים כלל אין סמכות לדרוש הזדהות, וגם שחרר את הצעיר ללא תנאי.
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=180691
שמת לב לתאריך?
זה מספטמבר 2014
עובדה שמאז ממשיכים עם בקשות ההזדהות, פסיקה בבית משפט שלום בבקשת הארכת מעצר, לא תופסת על כלום.
 

איטלקי8

New member
אין שום קשר לתאריך.

שמת לב לתאריך?
זה מספטמבר 2014
עובדה שמאז ממשיכים עם בקשות ההזדהות, פסיקה בבית משפט שלום בבקשת הארכת מעצר, לא תופסת על כלום.
אין שום קשר לתאריך.
גם אם זה היה אתמול זה לא משנה.
פסיקת בית משפט שלום אינה הלכה מנחה, לא צריך לשנות סדרי עולם בגללה.
אם הפסיקה הזאת הייתה במחוזי אז הפקחים היו מאבדים את היכולת הזאת.
 

davidfainshtein

New member
מנהל
היינו בסרט הזה בירושלים

בית משפט שלום בחיפה: לפקחי המטרונית אין סמכות לדרוש הזדהות
בעקבות תקרית שבה צעיר (ממוצא אתיופי כנראה, לפי השם) סירב להזדהות בפני פקח מטרונית (אחר כך גם תקף / הואשם בתקיפת שוטר), ומשטרה ביקשה הארכת מעצר של 5 ימים (!), פסק השופט אהרון שדה שלפקחים כלל אין סמכות לדרוש הזדהות, וגם שחרר את הצעיר ללא תנאי.
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=180691
היינו בסרט הזה בירושלים
עם עידו נווה החוליגן. בסופו של דבר החליפו לפקחים את המדים וציידו אותם בתעודות זיהוי עם תמונה והכניסו תיקון לתקנות מסילות הברזל.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה