בית הקברות בטבריה

חייקין

New member
בית הקברות בטבריה

פעמיים קבלתי הודעה על פרסום אודות הנ"ל ופעמיים נעלמה ההודעה כאילו טבעה בכנרת.
אני מחפש את מצבתם של סב סב סבי, רבי יואל בן משה משקלוב וכן של אחיו רבי יוסף בן משה משקלוב. יואל אמור להיות קרוב למצבה של רבי אברהם הכהן מקאליסק.
יואל הגיע לטבריה 1786 וכנראה נפטר 1817.
 

חייקין

New member
יוסף בן משה משקלוב נפטר בטבריה בשנת תקנ"ג

השאיר אלמנה ושלושה בנים.
אחיו יואל בן משה משקלוב, שמכונה לאחר מותו יואל חייקין, היה שד"ר שהגיע לטבריה בשנת 1786 והמשיך לנסוע לשקלוב וחזרה עוד כמה פעמים.
יואל מופיע במכתבים הרשמיים של חסידי טבריה כחותם שלישי לאחר מנחם מנדל מויטבסק ואברהם הכהן מקאליסק. לאחר מות האדמו"ר אברהם הכהן התבקש למלא מקומו אך סרב, ממש כמו שסרב דודו שמואל חייקל להמשיך בתפקיד אדמו"ר לאחר מות אביו האדמו"ר חיים חייקל, והצטרף לשנאור זלמן מליאדי ואף הלך עמו לכלא.
יואל שהיה מיודד עם שנאור זלמן, כנראה שלא יכול היה להשלים עם המשבר בין שניאור זלמן לבין אברהם הכהן שהביא לפירוד החבילה ולהקמת חב"ד, והשארת חסידות טבריה ללא משענת כלכלית...
 

Yossi Saness

New member
קשר משפחתי

איך שני האחים קשורים לפאת השולחן?, ר' ישראל משקלוב - אם בכלל?
בברכה
יוסי
 

חייקין

New member
פאת השולחן

בתקופה בה חיו בני משפחת חייקין בשקלוב חיו בשקלוב כאלף וארבע מאות יהודים שחציים חסידים והשאר מתנגדים. בני משפחתי שסבם היה האדמו"ר חיים חייקל ואביהם היה אחיו של האדמו"ר אהרון הגדול היו חסידים.
רבי ישראל נולד אחריהם והיה מתלמידי רבי אליהו מוילנא. היו קשרי משפחה בין חסידים ומתנגדים ואכן משפחת ריבלין משקלוב מקושרת למשפחת חייקין.
שמעון מנשה חייקין עבר דרך צפת ונישא שם לבת של רב לא חסידי ועבר לחברון. מישהו מסר לי פעם ידיעה בע"פ שאשת שמעון מנשה, זיסל, היתה בתו של ישראל משקלוב ואין לי כל ביסוס כתוב...
 
למעלה