בית המשפט העליון הוא מולך שמקריב קורבנות אדם

למעלה