ביתר;סוכת מגורים הוקמה בחצר העירייה

ביתר;סוכת מגורים הוקמה בחצר העירייה

מהומה בביתר: משפחה שלא קיבלה אישור של ועדת האיכלוס הקימה סוכת מגורים בחצר העיריה. המוני סקרנים במקום !
 
למעלה