ביקורו של ראש הממשלה ערב אסון המסוקים ב"ותיקן"...

ביקורו של ראש הממשלה ערב אסון המסוקים ב"ותיקן"...

רק יודעי דבר בישראל מכירים את נושא "מחדל הפינוי"....ונשאלת השאלה האם....יש קשר בין ביקורו של ראש-הממשלה ערב אסון המסוקים באיטליה.....(("מאפיה"?)) לבין "מחדל הפינוי". בדרך כלל דברים כאלה מתבררים בבתי המשפט אבל.....אגרת ערעור על בג"ץ היא 2000 שקל...ואולי בגלל מחסור ב-2000 שקל לאגרת הערר.....הביא להתלקחות מגפה.
 
3 שנים משטרת ישראל ופרקליטות המדינה עסקו בזה....מינואר 2017.

וראש הממשלה עמד לעמוד לדין.....אבל כנראה שהוא קיבל ברכה מיוחדת מהמפלגות הדתיות.....
 
למעלה