בין שמצדדים בדעותיו של גולדרייך ובין שחולקים עליו, לפי הפסיקה יש לשר הרלוונטי שיקול דעת מצומצם מאוד לפסול את הענקת הפרס

ayb1

Active member
בין שמצדדים בדעותיו של גולדרייך ובין שחולקים עליו, לפי הפסיקה יש לשר הרלוונטי שיקול דעת מצומצם מאוד לפסול את הענקת הפרס,
וזה אמור לקרות רק במצבי קיצון. לפי העובדות בעתירה החדשה, ספק גדול אם ניתן להגדיר את העצומה שעליה חתם גולדרייך כמעשה קיצוני המצדיק לשלול ממנו את הפרס.


"הורייזון 2020" היא תוכנית שיתופי פעולה מחקריים אירופית, שנועדה בעיקרה למדינות האיחוד.
ישראל שותפה לתוכנית מכוח הסכם בילאטרלי שנחתם על ידי ממשלת ישראל והאיחוד ב–2014. בסעיף 6 להסכם נכתב במפורש:
"בהתאם למדיניות האיחוד האירופי, לא יחול ההסכם על השטחים שהגיעו לשליטת ישראל ב–1967". בהסכם מודגש גם כי אין בתנאי הזה כדי לפגוע בזכותה של ישראל לאחוז בגישה שונה מזו של האיחוד ביחס למעמדה בשטחים.


קצת כמו התנגדותה לחיסונים בבתי הספר, גם הפעם מוצאת את עצמה שאשא־ביטון בעמדה מנוגדת לממשלה.
העצומה שעליה חתום גולדרייך קוראת לאיחוד לקיים את הסכם. זו לא עמדה נוחה לישראל, אבל הממשלה חתמה עליה.
קשה לראות כיצד עמדה כזו יכולה להיתפש כמעשה קיצון שמצדיק שלילה של פרס לאומי.

 

שחר 676

Well-known member
בין שמצדדים בדעותיו של גולדרייך ובין שחולקים עליו, לפי הפסיקה יש לשר הרלוונטי שיקול דעת מצומצם מאוד לפסול את הענקת הפרס,
וזה אמור לקרות רק במצבי קיצון. לפי העובדות בעתירה החדשה, ספק גדול אם ניתן להגדיר את העצומה שעליה חתם גולדרייך כמעשה קיצוני המצדיק לשלול ממנו את הפרס.


"הורייזון 2020" היא תוכנית שיתופי פעולה מחקריים אירופית, שנועדה בעיקרה למדינות האיחוד.
ישראל שותפה לתוכנית מכוח הסכם בילאטרלי שנחתם על ידי ממשלת ישראל והאיחוד ב–2014. בסעיף 6 להסכם נכתב במפורש:
"בהתאם למדיניות האיחוד האירופי, לא יחול ההסכם על השטחים שהגיעו לשליטת ישראל ב–1967". בהסכם מודגש גם כי אין בתנאי הזה כדי לפגוע בזכותה של ישראל לאחוז בגישה שונה מזו של האיחוד ביחס למעמדה בשטחים.


קצת כמו התנגדותה לחיסונים בבתי הספר, גם הפעם מוצאת את עצמה שאשא־ביטון בעמדה מנוגדת לממשלה.
העצומה שעליה חתום גולדרייך קוראת לאיחוד לקיים את הסכם. זו לא עמדה נוחה לישראל, אבל הממשלה חתמה עליה.
קשה לראות כיצד עמדה כזו יכולה להיתפש כמעשה קיצון שמצדיק שלילה של פרס לאומי.

מסתבר שגולדרייך "חתום על פנייה לפרלמנט הגרמני לבטל את ההכרה בתנועת ה-BDS כתנועה אנטישמית, לצד חתימה על עצומה הקוראת להחרים את אוניברסיטת אריאל." ויקיפדיה.

כלומר - אני חושב שניתן בהחלט לסווג את גולדרייך כתומך בעקיפין או במישרין ב BDS.

מדוע מדינת ישראל צריכה להעניק פרס למי שניתן להגדירו כאחד הקורא להחרמתה ?

שם הפרס הוא "פרס ישראל למתתמטיקה ומדעי המחשב" , לא ?

שוב בג"צ דוחף את אפו לעניינים לא לו - הוא כבר לוטש עיניו אל עבר ביטול חוקי יסוד.

אם האקטביזם השיפוטי לא ירוסן ויאוזן ע"י חקיקה - נהפוך לדיקטטורה משפטית.


"חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011 (המכונה בקיצור חוק החרם) הוא חוק ישראלי שאושר בכנסת השמונה עשרה ב-11 ביולי 2011. החוק קובע שכל קריאה פומבית לחרם תרבותי, אקדמי או כלכלי על אדם או גורם כלשהו רק מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, היא בגדר עוולה אזרחית, שמהווה עילה לתביעה נזיקית אזרחית על ידי אותו אדם או גורם, כאשר קיימת אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת חרם ושמפרסם הקריאה מודע לאפשרות כאמור."
 

אביב 2019

Well-known member
בואו נתרכז רק בנקודה צרה.
האם שופטי הבג"ץ צריכים לכפות בכוח,מתן פרס למנדהוא.?!...ברור שלא.

מה שהכי הזוי בפרשה,שלא האיש עותר לבג"ץ אלא הוועדה של משרד החינוך
עתרה נגד השר שמינה אותם,גלנט, וכעת נגד השרה הממונה עליהם ,שאשא-ביטון...##
מה האינטרס שלהם.?...עתירה מוזרה.
הייתי מבין אדם שמתלונן שגזלו ממנו את הפרס.
אבל,מה פתאום וועדה ממונה בסודיות,כל כך בוער לה,שיקבלו בכוח את ההמלצות שלה.?!
הזוי.##
יש כאן סכנה ברורה לכל עם ישראל.
אם השונא הזה,פרופ' גולדרייך יקבל גושפנקא של פרס ממלכתי.הוא ינצל את זה
להשמיץ וללכלך את כולנו בכל העולם.
 

ayb1

Active member
בואו נתרכז רק בנקודה צרה.
האם שופטי הבג"ץ צריכים לכפות בכוח,מתן פרס למנדהוא.?!...ברור שלא.

מה שהכי הזוי בפרשה,שלא האיש עותר לבג"ץ אלא הוועדה של משרד החינוך
עתרה נגד השר שמינה אותם,גלנט, וכעת נגד השרה הממונה עליהם ,שאשא-ביטון...##
מה האינטרס שלהם.?...עתירה מוזרה.
הייתי מבין אדם שמתלונן שגזלו ממנו את הפרס.
אבל,מה פתאום וועדה ממונה בסודיות,כל כך בוער לה,שיקבלו בכוח את ההמלצות שלה.?!
הזוי.##
יש כאן סכנה ברורה לכל עם ישראל.
אם השונא הזה,פרופ' גולדרייך יקבל גושפנקא של פרס ממלכתי.הוא ינצל את זה
להשמיץ וללכלך את כולנו בכל העולם.
כאשר פונים לשופטי העליון בשבתו כבגץ על עוול שנגרם כתוצאה ממעשה, מחדל או החלטה של גוף ציבורי - ומשרד ממשלתי הוא גוף ציבורי - (כולל משרד החינוך על שריו ופקידיו)

לשופטי בגץ אין כל ברירה אלא לבדוק את זעקת הפונים ואם מגיע להם סעד לפי הדין אזי חובת הבגץ לתת להם אותו.

עליך לזכור שבין 3 הזרועות של הדמוקרטיה
- הזרוע המחוקקת
- הזרוע המבצעת
- והזרועה המשפטית
יש מערכת של בלמים ואיזונים

.
 

אביב 2019

Well-known member
המשך-
אדרבא,מה שעשה הפרופ' גולדרייך,יותר גרוע מלחתום על עצומה נגד המדינה.
הוא פשוט הלשין על המדינה שלנו.
הפרופסור הזה הוא פרופסור שטינקר שהלך להלשין לאיחוד האירופי, שכביכול שכח להחרים
את השומרון.
 

ayb1

Active member
המשך-
אדרבא,מה שעשה הפרופ' גולדרייך,יותר גרוע מלחתום על עצומה נגד המדינה.
הוא פשוט הלשין על המדינה שלנו.
הפרופסור הזה הוא פרופסור שטינקר שהלך להלשין לאיחוד האירופי, שכביכול שכח להחרים
את השומרון.
יש גבול גם לדבליות!!!
מדינת ישראל חתמה על הסכם מחייב
הפרופסור דורש מהמדינה לקיים את מה שהתחיבה לו בהסכם.
הוא חושש בצדק כי כאשר הארופים יגלו שישראל הפרה את ההסכם הם יבטלו את ההסכם ותהיה בכך פגיעה אקוטית בכל יתר האוניברסיטות בישראל.
הפרופסור הקדים "רפואה למכה" בפנייתו ובדרישתו.

"הורייזון 2020" היא תוכנית שיתופי פעולה מחקריים אירופית, שנועדה בעיקרה למדינות האיחוד.
ישראל שותפה לתוכנית מכוח הסכם בילאטרלי שנחתם על ידי ממשלת ישראל והאיחוד ב–2014. בסעיף 6 להסכם נכתב במפורש:
"בהתאם למדיניות האיחוד האירופי, לא יחול ההסכם על השטחים שהגיעו לשליטת ישראל ב–1967".
בהסכם מודגש גם כי אין בתנאי הזה כדי לפגוע בזכותה של ישראל לאחוז בגישה שונה מזו של האיחוד ביחס למעמדה בשטחים.

כל יתר דבריך ממש לא רלונטיים.
 

Katomishh

Well-known member
יש גבול גם לדבליות!!!
מדינת ישראל חתמה על הסכם מחייב
הפרופסור דורש מהמדינה לקיים את מה שהתחיבה לו בהסכם.
הוא חושש בצדק כי כאשר הארופים יגלו שישראל הפרה את ההסכם הם יבטלו את ההסכם ותהיה בכך פגיעה אקוטית בכל יתר האוניברסיטות בישראל.
הפרופסור הקדים "רפואה למכה" בפנייתו ובדרישתו.

"הורייזון 2020" היא תוכנית שיתופי פעולה מחקריים אירופית, שנועדה בעיקרה למדינות האיחוד.
ישראל שותפה לתוכנית מכוח הסכם בילאטרלי שנחתם על ידי ממשלת ישראל והאיחוד ב–2014. בסעיף 6 להסכם נכתב במפורש:
"בהתאם למדיניות האיחוד האירופי, לא יחול ההסכם על השטחים שהגיעו לשליטת ישראל ב–1967".
בהסכם מודגש גם כי אין בתנאי הזה כדי לפגוע בזכותה של ישראל לאחוז בגישה שונה מזו של האיחוד ביחס למעמדה בשטחים.

כל יתר דבריך ממש לא רלונטיים.
הכי פשוט ונכון זה לתת לאירופאים לשלוט פה ולקבל את כל ההחלטות.
 

ayb1

Active member
הכי פשוט ונכון זה לתת לאירופאים לשלוט פה ולקבל את כל ההחלטות.
נא להפנות טענותיך למי שהיה רוה"מ ב-12 השנים האחרונות וחתם ב-2014 על ההסכם הזה איתם.
הכתובת אינה פרופ' גולדרייך אלא נתניהו שהיה רוה"מ ב-2014 .

אגב האירופים היו כאן בשלטון וויתרו על התענוג לשמחתנו.
 

Katomishh

Well-known member
נא להפנות טענותיך למי שהיה רוה"מ ב-12 השנים האחרונות וחתם ב-2014 על ההסכם הזה איתם.
הכתובת אינה פרופ' גולדרייך אלא נתניהו שהיה רוה"מ ב-2014 .

אגב האירופים היו כאן בשלטון וויתרו על התענוג לשמחתנו.
קשקוש.
אין קשר בין החתימה של ישראל על הסכם שיתוף פעולה שכולל סעיפים לא נעימים, מול גופים בינ"ל למען קבלת תקציבים וקידום המחקר בישראל,
לבין חתימה של אדם אינדיבידואלי על מסמכים הקוראים להחרים את ישראל למען קידום אידיאולוגיה אישית.

עדיף שתפסיק להתעסק בנושאים שאתה לא מבין בהם, גם ככה אתה לא בעד החרמת מדינת ישראל,
כך שאני לא מבין מה קפץ לך הג'וק להגן על גולדרייך.
 

ai27

Well-known member
בג"צ כבר הבהיר שיש לשר הרלוונטי שיקול דעת להחליט בנושא.
יהיה מאוד מפתיע אם דיון אחר כך בדיוק על אותו נושא - בג"צ יהפוך את החלטתו..

זו לשון ההחלטה:
"בית המשפט העליון איננו 'ועדת-על' להענקת פרס ישראל, ולא עלינו, שופטי בג"ץ, להעניק במו-ידינו את פרס ישראל, לראשונה מאז היווסדו.
לפיכך, משלא נשקלו השיקולים המתאימים על-ידי שר החינוך, יש להביא את העניין לשרת החינוך על מנת שתשקול את הסוגיה כדבעי, לשבט או לחסד, ותחליט כהלכה לגבי הזכיה בפרס ישראל."
 
נערך לאחרונה ב:

jackie111

Well-known member
בעיני השר החינוך שאשא ביטון עשתה מעשה פסול. אסור לה לערב
פוליטיקה בפרס מקצועי. בעיני זה חמור מאד.

זכור לי שרצו לתת פרס לזמר אריאל זילבר ומין הגזרה השמאלנית
יצאו בצעקות גוואלד שהוא פאשיסט. אני תמכתי בו אם הוא זמר
איכותי. וזאת למרות דעותיו הפאשיסטיות.

אני מפריד אצל אמנים ומדענים בין המסר שלהם לבין הדעות שלהם
ואפילו ההתנהגות המינית שלהם.
 
למעלה