בין השורות

בין השורות

בן השורות ציפורניים מתריעות בן השורות הן דקרו כל חלקה בן השורות בן השורות בן השורות!!!! אין לי מקום לנפילה מהנמוך הזה ואם אני שם בן השורות משהו מדרבן באותה המידה והנשימה לא אני! ולא רוצה להיות! גם לא בין רגליים, מועכות ביהירות מתועבת בן השורות בן השורות. הרוע מתנוסס בגלימות זוהרות של מי ולמה הלוואי קול או חתימה היו מתביעים חותמם זה רק בראש זה רק בראש!!! מישהו שומר שם מלמעלה מישהו שאתם לא מכירים!
 
למעלה