'בימת שיר' לשבוע זה - 21/5-27/5

האגס 1

New member
'בימת שיר' לשבוע זה - 21/5-27/5

רשת א' ימי א'-ה' 15:50 שידורים חוזרים של פינות השבוע החולף בקה"מ: ימי א'-ב': טל ניצן קוראת מספר שיריה 'ערב רגיל' ימי ג'-ה': רות נצר קוראת מספרה 'עקבות' קה"מ - ימי א'-שבת 11:55 מבחר כתבי עת - 'קשת החדשה'; 'מאזניים'; 'הו'; 'כרמל'; 'שבו'; 'עתון 77'; ביום ה', יום ירושלים - מתוך כתב העת 'מאסף ירושלים' קה"מ ימי א'-ה' 22:55 ויום ו' 20:05 שידורים חוזרים של פינות השבוע החולף בקה"מ: ימי א'-ג': רות נצר קוראת מספר שיריה 'עקבות' ימי ג'-ד': טל ניצן קוראת מספרה 'ערב רגיל' הפירוט באדיבות עורכת הפינות, אורלי מורג
 
למעלה