ביטול כתובת דואר

ביטול כתובת דואר

1. אייך מבטלים קבלת אימל מכתובת מסויימת? 2. אייך מבטלים אימל שלם?, שלא תיהיה האפשרות לשלוח ולפתוח בכלל את הדואר הזה. תודה
 
למעלה