ביטוח רכב -תביעה בעבר

ביטוח רכב -תביעה בעבר

במידה ויש 2כלי רכב במשפחה-על אחד הייתה תביעה. עכשיו מבטחים רכב חדש-ורואים אותנו כבעלי תביעה מה שמקפיץ מחיר. יש אפשרות לקחת את ״ההסטוריה״ הנקיה של הרכב שלא היו עליו תביעות?
 
למעלה