ביטוח חיים לבעל שלטה

  • פותח הנושא חווה1975
  • פורסם בתאריך
היי חווה ,
ראשית יש לבדוק מי המוטב בפוליסה.
כאשר החברה היא המוטב בפוליסה – בהתאם להוראות סעיף 32(10) לפקודה לא תותר בניכוי ההוצאה של פרמיות ששילמה חברה לטובת עצמה לביטוח חייו של בעל שליטה בה.
כאשר בני משפחתו של בעל המניות הם המוטבים בפוליסה – יש לראות בתשלום החברה כמשיכה של בעל המניות. משיכה זו תחויב במס בידי בעל המניות כשכר עבודה או כדיבידנד.
 
למעלה