ביטוח בעת שכירת דירה

Tauriko

New member
ביטוח בעת שכירת דירה

אני עומד לשכור דירה, רציתי לדעת אם יש חוק המחייב שביטוח דירה יחול על אחד מהצדדים, השוכר או המשכיר, ואם כן אשמח לקבל הפניה. בנוסף, רציתי לדעת מהו הדין אם חוזה השכירות קובע במפורש שהשוכר לא אחראי לנזקי צד ג' שלא נגרמו עקב מעשיו או מחדליו. האם סעיף זה פוטר את השוכר מחובת ביטוח (במידה והיא קיימת), או שיש לציין במפורש בחוזה שחובת הביטוח חלה על המשכיר? תודה.
 
ביטוח דירה שכורה

לגבי הרישא - אין חוק כזה. לגבי הסיפא - מומלץ שהחוזה לא ישתוק בעניין זה ויקבע מפורשות על מי חובת ביטוח הדירה. יש להבדיל בין ביטוח המבנה לבין ביטוח התכולה. ביטוח צד שלישי (נזקי גוף שנגרמים למבקרים בנכס ו/או עובדי הדייר, כגון עוזרת בית, גנן וכו') בד"כ משולב בביטוח התכולה. לגבי התכולה, מומלץ כמובן לבטח את התכולה. זה אינטרס של השוכר. אם יש בדירה רכוש של המשכיר, אפשר לקבוע שהוא ישתתף בחלק מדמי הביטוח, או לחילופין שזה יתקזז מדמי השכירות. בשביל זה המציאו את המושג "חופש החוזים".
 
למעלה