ביום שישי: הילולת מורינו הגדול רבי נתן מברסלב

פראזניק

New member
ביום שישי: הילולת מורינו הגדול רבי נתן מברסלב

אם תרצו, ספרו לנו איפה אתם תהיו אז, באיזו סעודה, באיזה בית כנסת וכו'.
 

בלב הים

New member
ולא נתן למוט רגלנו

הילולת מוהרנ"ת תלמיד הננמ"ח, ביום גדול זה נתפלל ונבקש מהשי"ת שנזכה ללכת לאור התלמיד ולהבין שכל העולם משוגעים אבל אנחנו מצאנו אחד... נבקש ונתפלל להתקשר לתלמיד האמיתי שביטל עצמו בתכלית הביטול... ב"ה יש לנו שיעור קבוע בין מנחה לערבית כל יום 10-15 דקות, מסתמא היום נקריא את מכתב אנ"ש מהסתלקות מוהרנ"ת. ובערב מארגנים כמה חברים סעודה, נדבר מהצדיק שיחות חברים בעז"ה.. והעיקר נעשה התחלה חדשה... יש לי חבר טוב, יהודי מיוחד, לא חסיד ברסלב, אבל יהודי ירא שמים, הוא מאוד אוהב לקרוא סיפורי צדיקים ולדעתי הוא קרא את רוה הסיפורי צדיקים, הייתי אצלו כמה פעמים וראיתי את הספריה שלו זה ממש מדהים כל פעם מחדש, יש לו את כל הסיפורי צדיקים החדשים שיוצאים וגם הצדיקים בדורות קודמים, חסידים ליטאים ושאר אנשי מעשה... לאחרונה הוא קרא את הספר "באש ובמים" והוא אמר לי שזה הספר שהוא הכי התפעל ממנו דיברתי איתו במוצ"ש והוא היה כולו נירגש... שילשום ראיתי אותו בדואר לוקח את הדרכון... והוא כבר סיפר לי שהוא בדרך לאומן... והוא כך אמר לי: יותר מאשר אני רוצה להגיע אל הציון באומן להגיד תיקון כללי אני רוצה להיות אצל ר' נתן. (ב"ה הוא זכה לבן זכר והברית קצת מתעכבת בגלל דלקת לתינוק, הוא אמר לי שמעט זמן יעבור מהברית והוא לא מוותר על הנסיעה בקרוב).... כתבתי את זה רק כדי להתחזק מעט מר' נתן, מהעבודה מהביטול ממה שעבר ועם כל זה תמיד אחד חזק ברבנו הקדוש ובעצותיו הקדושות... אחרי מוהרנ"ת אין לנו שום תירוץ לא לעבוד את ה'... ר' נתן סבל יותר מכולנו, ובכל זאת לא וויתר... והוא זה שגילה לנו איך אפשר להתחזק בכל דבר ודבר... ואין שום יאוש בעולם כלל.. כלל כלל לא... מי שלומד לקוטי הלכות, או בפרט בלוטי תפילות, הוא מרגיש כאילו יש מישהו שנמצא בתוכי ויודע מה עובר עלי, הוא מרגיש אותי ומדבר רק אלי!!! מוהרנ"ת התקשר עם כל יהודי ויהודי והאיר בו אור רבנו הקדוש בכפלי כפלים, ר' נתן זכה לפי שנים מרבנו... ופי שנים פירושו אין סוף, כמו נתון תתן - אפילו מאה פעמים, וכן קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה' - תקוה ותחזור תקוה תמיד. וזה התלמיד שזכה לפי שנים שפירושו אין סוף כנ"ל, הוא זה שמלמד אותנו להתחיל מחדש תמיד בכל פעם בלי סוף פעמים אשרינו
 
למעלה