ביום ראשון פגשנו 2 צבי-יבשה

מבקשת עזרה בזיהוי:

 
למעלה