בטח המשפחה של שרה מתפללת שתישאר יש להם חופש

למעלה