בטוח יש כאן איזה מורה,או שתיים,שלוש

בטוח יש כאן איזה מורה,או שתיים,שלוש

ארבע... למישהו יש את הרשימה [בטוח שלא אבל לא משנה] מי בהסתדרות ומי באירגון
מראש
 
למעלה